Naruto Shippūden - Season 1 Episode 13 : A Meeting With Destiny

Naruto Shippūden - Season 1 Episode 13 : A Meeting With Destiny HD
00:00:00 / 00:22:14
HD
Download
Watch Now

Guy prepares to use a forbidden secret jutsu. Meanwhile, Naruto falls under Itachi’s genjutsu, and all the anti-genjutsu training he underwent with Jiraiya races through Naruto’s mind.

Title:Naruto Shippūden
First Air Date:Feb 15, 2007
Last Air Date:Mar 23, 2017
Number of Episodes:500
Number of Seasons:20
Genres:Animation, Comedy, Drama
Networks:TV Tokyo
Casts:Chie Nakamura, Kazuhiko Inoue, Akira Ishida, Junko Takeuchi, Hideo Ishikawa, Jouji Nakata, Kōichi Tōchika, Keiko Nemoto, Kujira, Masako Katsuki, Masashi Ebara
Alternative Titles:Naruto Shippuden, Naruto Shippûden, Naruto: Shippuden, Naruto Shippuuden

Episode List Season 1